പുരുഷനോ സ്ത്രീയോ ആയ യാത്രക്കാരാ...


"പുരുഷനോ സ്ത്രീയോ ആയ യാത്രക്കാരാ,
പിന്നെയൊരിക്കല്‍,
ഞാന്‍ മരിച്ചുപോയതിനുശേഷം
ഇവിടെത്തിരയുക, എന്നെത്തിരയുക..
കല്ലിനും കടലിനും ഇടയില്‍, തിരയുടെ നുരയില്‍
പതറുന്ന വെളിച്ചത്തില്‍
ഇവിടെത്തിരയുക, എന്നെത്തിരയുക..
ഇവിടെയാണു ഞാന്‍ വരുന്നത്‌,
ഒന്നും മിണ്ടാതെ നിശബ്ദനായി,
വായില്ലതെ, വിശുദ്ധനായി,
ഇവിടെ വീണ്ടും ഞാന്‍ ജലത്തിന്റെ-
അതിന്റെ വിക്ഷുബ്ദഹൃദയത്തിന്റെ ചലനമായി
ഇവിടെ ഞാന്‍ നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തേക്കും..
ഇവിടെ ഞാന്‍ഒരു പക്ഷെ
കല്ലും നിശബ്ദതയും ആയേക്കും.. "

--നെരൂദ--

Sunday, December 2, 2007

ഈ രാത്രിയെക്കുറിച്ച്..

ഇത് വെറുമൊരു രാത്രി മാത്രമാണെന്നു വരാം..
പക്ഷെ, അത് മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യമാണ്.
എനിക്ക് ഇത് മറക്കാണാവാത്ത രാത്രിയാണ്,
നിശബ്ദമാണിത്..
ഒരു കൊച്ചുകാറ്റുപോലുമില്ല
കുറച്ചു മുമ്പുവരെ അവള്‍ ഇവിടെയുണ്ടായിരുന്നു..
ഇവിടെ എന്നോടൊത്തുണ്ടായിരുന്നു അവള്‍..
എത്രയോ നേരം..
ഒന്നു പുഞ്ചിരിച്ചുപോലുമില്ല അവള്‍..
ഒന്നും പറഞ്ഞുമില്ല..
ഒടിഞ്ഞ കസേരകള്‍ മാത്രമുള്ള
ഒരു ഇരുണ്ട മുറിയാണ് എന്റെ ഹൃദയം..
പ്രകാശത്തിന്റെ ഒരായിരം കണങ്ങളുമായാണ്
അവള്‍ അവിടേക്കു കടന്നു വന്നത്..
ക്ഷണിച്ചതല്ല അവളെ ഞാന്‍
എങ്കിലും എല്ലാത്തിനും വേണ്ടിയെന്നപോലെ
അവള്‍ വന്നു..
അവള്‍ക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നത്
കത്തിത്തീറ്ന്ന കുറേ കരിയിലകളും
കീറിമുറിക്കപ്പെട്ട ഒരു ഹൃദയവുമാണെന്ന്
അവള്‍ അറിഞ്ഞിരിക്കില്ല..
അവസാനം വരെയ്ക്കും അവളെ
ഞാന്‍ ചുംബിച്ചിരുന്നില്ല..
എന്റെ ചുംബനത്തിന്
പഴകിയ പുസ്തകങ്ങളുടെ ഗന്ധമാണെന്ന്
അവള്‍ പറയാതിരിക്കാനാണ്
ഞാനതു ചെയ്യാതിരുന്നത്..
ചീഞ്ഞളിഞ്ഞ പച്ചക്കറികള്‍ ചിതറിക്കിടക്കുന്ന
ചന്തയിലേക്കുള്ള ആ റോഡുപോലെയാണ്
എന്റെ ജീവിതം..
ആ വഴി വരാ‍ന്‍ ആരും മടിക്കും..
അത്യാവശ്യക്കാറ് ചിലരൊക്കെ
ചിലപ്പോള്‍ വന്നുവെന്നും വരാം..
പക്ഷെ, ആവശ്യക്കാരി അല്ലാതിരുന്നിട്ടും
അവള്‍ ആ വഴിയില്‍ വന്നു..
വരുന്നത് കടന്നുപോകാനാണെന്ന്
ഞാനോറ്ത്തതേയില്ലാ…
അതിനു കുറേ കഴിഞ്ഞല്ല
ഈ രാത്രി വന്നെത്തിയത്..
എത്ര ഹ്രസ്വമാണ് ആ കാലയളവ്,
എങ്കിലും ഓറ്മ്മകള്‍ എത്ര ദീറ്ഘമാണ്..
വേറ്പാട് ആരോ മറന്നിട്ട
വേദനയുടെ കണ്ണുനീറ്തുള്ളികളാണ്..
ചിലപ്പോള്‍ ചില കാരണങ്ങള്
അവള്‍ക്കുണ്ടാകാം,
എങ്കിലും എനിക്കറിയില്ല അത്..
ഒന്നും പറയാതെയാണ് അവള്‍ വന്നത്,
ഒന്നും പറയാതെതന്നെ അവള്‍
അകന്നുപോയി..
ഈ രാത്രി അനന്തമാണ്..
അവള്‍ പോയതുകൊണ്ടേറെ മൂകമാണ്..
ഇവിടെ,
എനിയ്ക്കായി അവള്‍ അവശേഷിപ്പിച്ചത്
ഇരുട്ടിന്റെ കറുത്ത ജഡവും
ഇന്നലെയുടെ കുറേ ഓറ്മ്മകളും മാത്രം..