പുരുഷനോ സ്ത്രീയോ ആയ യാത്രക്കാരാ...


"പുരുഷനോ സ്ത്രീയോ ആയ യാത്രക്കാരാ,
പിന്നെയൊരിക്കല്‍,
ഞാന്‍ മരിച്ചുപോയതിനുശേഷം
ഇവിടെത്തിരയുക, എന്നെത്തിരയുക..
കല്ലിനും കടലിനും ഇടയില്‍, തിരയുടെ നുരയില്‍
പതറുന്ന വെളിച്ചത്തില്‍
ഇവിടെത്തിരയുക, എന്നെത്തിരയുക..
ഇവിടെയാണു ഞാന്‍ വരുന്നത്‌,
ഒന്നും മിണ്ടാതെ നിശബ്ദനായി,
വായില്ലതെ, വിശുദ്ധനായി,
ഇവിടെ വീണ്ടും ഞാന്‍ ജലത്തിന്റെ-
അതിന്റെ വിക്ഷുബ്ദഹൃദയത്തിന്റെ ചലനമായി
ഇവിടെ ഞാന്‍ നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തേക്കും..
ഇവിടെ ഞാന്‍ഒരു പക്ഷെ
കല്ലും നിശബ്ദതയും ആയേക്കും.. "

--നെരൂദ--

Saturday, May 15, 2010

ഇതാ, ഇതു നിനക്കുള്ളതാണ്..!

നീ ആരായിരുന്നു..?
ഒരിക്കലും തമ്മില് കണ്ടിട്ടില്ല..
നേരിട്ടു സംസാരിച്ചിട്ടില്ല..
എങ്കിലും അകലെ, അകലെ എവിടെയോ
നീ ഉണ്ടായിരുന്നു..
കളി പറഞ്ഞും കഥ പറഞ്ഞും
പങ്കുവച്ച മറ്റൊരു സൌഹൃദം..
കുറുമ്പുകാട്ടി, കൂടെച്ചിരിച്ച്,
കഥകള് പറഞ്ഞ്, കവിതകള് കേട്ട്
പരസ്പരം പങ്കുവച്ച
ഒരായിരം നിമിഷങ്ങള്…
എങ്കിലും നീ നീയും
ഞാന് ഞാനുമായിരുന്നു..
പിന്നീടെപ്പോഴോ
ഞാന് ഞാന്മാത്രമല്ലാതെ,
നീ നീമാത്രമല്ലാതെ,
നമ്മള് നമ്മളായ് പങ്കുവച്ച നിമിഷങ്ങള്ക്ക്
സ്നേഹത്തിന്റെ, വാത്സല്യത്തിന്റെ,
അരുമയായ അടുപ്പങ്ങളുടെ,
മൃദുലഭാവങ്ങളായിരുന്നു..
ആ ഒരോ നിമിഷത്തിനും
ഒരായുസ്സിന്റെ വിലയുണ്ടായിരുന്നു..
സൊഹൃദങ്ങള് വെറും
നേരമ്പോക്കുകള് മാത്രമാക്കുന്നവരുടെ
ഈ ലൊകത്ത്,
മറ്റൊരു പ്രതീക്ഷ ആത്മഹത്യാപരമെന്ന്
തിരിച്ചറിഞ്ഞ്,
ഞാനും അവരോടുചേറ്ന്ന് ആടിപ്പാടി
കടന്നുപോയതായിരുന്നു..
അതിനിടയിലെപ്പോഴോ
കളഞ്ഞുകിട്ടിയ ഒരു വളപ്പൊട്ടുപോലെ നീ..
ഏഴുനിറങ്ങളില് മാനത്തുവിരിയുന്ന
സ്വപ്നങ്ങളെ എത്തിപ്പിടിക്കാന് ശ്രമിക്കാതെ,
തന്റേതു മാത്രമായ കൊച്ചുകിനാവുകളെ
നെഞ്ചോടു ചേറ്ത്ത്,
പെയ്യുന്ന മരങ്ങള്ക്കിടയില്
നനവാറ്ന്നുനില്ക്കുന്ന
ഒരു കൊച്ചു കാശിത്തുമ്പപ്പൂവ്..
ആരുടേയും കണ്ണില്പെടാതെ,
ഇലകളുടെ പച്ചപ്പില് ഒളിച്ച
ഒരു കൊച്ചുപൂവ്..
നിന്നില് ഞാന് കണ്ടത്
എന്നെത്തന്നെയായിരുന്നു..
നിന്റെ കൊച്ചുകൊച്ചു സങ്കടങ്ങള്,
പരിഭവങ്ങള് എല്ലാം
എന്നില്നിന്നു കട്ടെടുത്തതായിരുന്നോ..?
ഒരു പുലറ്ച്ചെയില് എനിക്കുമുന്നില്
സൂര്യനായ് തിളങ്ങിയ
തുഷാരബിന്ദുവായിരുന്നു നീ..
പ്ക്ഷെ,
ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന ഈ ഉച്ചവെയിലില്
നീ എവിടെ..?
എന്റെ കൈവെള്ളയിലിരുന്ന്
നീ ഉരുകിത്തീറ്ന്നത് ഞാന് അറിഞ്ഞില്ലെന്നോ..?

1 comment:

...sijEEsh... said...

ഏഴുനിറങ്ങളില് മാനത്തുവിരിയുന്ന
സ്വപ്നങ്ങളെ എത്തിപ്പിടിക്കാന് ശ്രമിക്കാതെ,
തന്റേതു മാത്രമായ കൊച്ചുകിനാവുകളെ
നെഞ്ചോടു ചേറ്ത്ത്,
പെയ്യുന്ന മരങ്ങള്ക്കിടയില്
നനവാറ്ന്നുനില്ക്കുന്ന
ഒരു കൊച്ചു കാശിത്തുമ്പപ്പൂവ്..
ആരുടേയും കണ്ണില്പെടാതെ,
ഇലകളുടെ പച്ചപ്പില് ഒളിച്ച
ഒരു കൊച്ചുപൂവ്..
നിന്നില് ഞാന് കണ്ടത്
എന്നെത്തന്നെയായിരുന്നു..

Its cool yaah...
expecting more... :)