പുരുഷനോ സ്ത്രീയോ ആയ യാത്രക്കാരാ...


"പുരുഷനോ സ്ത്രീയോ ആയ യാത്രക്കാരാ,
പിന്നെയൊരിക്കല്‍,
ഞാന്‍ മരിച്ചുപോയതിനുശേഷം
ഇവിടെത്തിരയുക, എന്നെത്തിരയുക..
കല്ലിനും കടലിനും ഇടയില്‍, തിരയുടെ നുരയില്‍
പതറുന്ന വെളിച്ചത്തില്‍
ഇവിടെത്തിരയുക, എന്നെത്തിരയുക..
ഇവിടെയാണു ഞാന്‍ വരുന്നത്‌,
ഒന്നും മിണ്ടാതെ നിശബ്ദനായി,
വായില്ലതെ, വിശുദ്ധനായി,
ഇവിടെ വീണ്ടും ഞാന്‍ ജലത്തിന്റെ-
അതിന്റെ വിക്ഷുബ്ദഹൃദയത്തിന്റെ ചലനമായി
ഇവിടെ ഞാന്‍ നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തേക്കും..
ഇവിടെ ഞാന്‍ഒരു പക്ഷെ
കല്ലും നിശബ്ദതയും ആയേക്കും.. "

--നെരൂദ--

Sunday, November 18, 2007

ഒരു മുറിവ്

ഇന്നലെ,
കൈവിരല്‍ ഒന്നു മുറിഞ്ഞു..
അപ്രതീക്ഷിതമായി
കൈ ഒന്നു പാളിയപ്പോള്‍
ഉണ്ടായ ഒരു മുറിവ്..
ഒരു കൊച്ചു നൊമ്പരം…
മുറിയുമെന്ന് വിചാരിച്ചതേയില്ല..
ആ കത്തിക്ക് അത്ര
മൂറ്ച്ചയുണ്ടാകുമെന്നും വിചാരിച്ചില്ല..
എങ്കിലും മുറിഞ്ഞു..
ഒരു ചെറിയ നീറ്റല്‍..
എന്തു ചെയ്യും ഞാന്‍..?
അനക്കാതെ വെയ്ക്കാം എന്നു വിചാരിച്ചു..
പക്ഷെ, മുറിവല്ലെ,
സെപ്റ്റിക് ആയാലോ..?
പിന്നീട് ആ പാട് ഒരിക്കലും
മാറിയില്ലെങ്കിലോ..?
അമ്മ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്,
ചുവന്നുള്ളിയാണ് മുറിവിന്
ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന്..
അതുകൊണ്ട് ചുവന്നുള്ളി ചതച്ച്
മുറിവില്‍ വച്ചുകെട്ടി..
നല്ല നീറ്റല്‍..
മുറിഞ്ഞപ്പോള്‍ ഉണ്ടായതിനേക്കാളേറെ..
എങ്കിലും
ചുവന്നുള്ളി എടുത്തുകളഞ്ഞില്ല ഞാന്‍..
സഹിച്ചു..
കാരണം, അമ്മ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്
ചുവന്നുള്ളി വച്ചാല്‍
മുറിവ് പെട്ടെന്നുണങ്ങുമെന്ന്..

3 comments:

ചിത്രകാരന്‍chithrakaran said...

അതേ... ശീലങ്ങള്‍ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ബോധത്തെ ഭരിക്കുന്നത്. അപൂര്‍വ്വം ചിലര്‍ ശീലങ്ങളില്‍ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുന്നു.
അവരിലാണ് ചിത്രകാരന്റെ പ്രതീക്ഷ.

Suresh Aykara said...

വായിച്ചു.ബോറടിച്ചു.ഒട്ടും രസിച്ചില്ല.

CresceNet said...

Oi, achei seu blog pelo google está bem interessante gostei desse post. Gostaria de falar sobre o CresceNet. O CresceNet é um provedor de internet discada que remunera seus usuários pelo tempo conectado. Exatamente isso que você leu, estão pagando para você conectar. O provedor paga 20 centavos por hora de conexão discada com ligação local para mais de 2100 cidades do Brasil. O CresceNet tem um acelerador de conexão, que deixa sua conexão até 10 vezes mais rápida. Quem utiliza banda larga pode lucrar também, basta se cadastrar no CresceNet e quando for dormir conectar por discada, é possível pagar a ADSL só com o dinheiro da discada. Nos horários de minuto único o gasto com telefone é mínimo e a remuneração do CresceNet generosa. Se você quiser linkar o Cresce.Net(www.provedorcrescenet.com) no seu blog eu ficaria agradecido, até mais e sucesso. If is possible add the CresceNet(www.provedorcrescenet.com) in your blogroll, I thank. Good bye friend.